historia

Westmanska Palatsets historia

Westmanska Palatset uppfördes av bryggarmästaren Abraham Lorenzon Westman den yngre som levde mellan åren 1753-1802.
Han lät bygga huset åt sig och sin familj och byggnaden upprättades 1799-1800.

Husets arkitekt var Carl Christoffer Gjörwell den yngre.
Huset spelade en viktig roll i svensk historia i början av 1800-talet då Sverige styrdes härifrån av överstelöjtnant Georg Adlersparre efter att Gustav IV Adolf avsatts vid statskuppen 1809.

Huset var även en centralpunkt för Stockholms sällskapsliv vid den tiden.
Det Westmanska huset köptes upp av Kungliga Vetenskapsakademien 1828 och användes från 1831 som utställning för den så kallade Naturhistoriska samlingen.

Samlingen skulle komma att ligga till grund för dagens Naturhistoriska Riksmuseum och bestod av en enorm samling uppstoppade djur från världens alla hörn.
I början av 1900-talet (1916) köptes byggnaden upp av staten och man byggde om hela kvarteret.

Westmanska huset kom att inrymma kontor och undervisningslokaler för bland andra Tandläkarinstitutet.
1923 flyttade även Kungliga Medicinalstyrelsen tillsammans med Kriminalvårdsstyrelsen in i huset.

I dag förvaltas byggnaden av Vasakronan och inrymmer kontor, konferenslokaler och Restaurang Westman.

westmanska palatset
naturhistoriska - westmanska palatset
wallingatan - westmanska palatset

Om oss

Konferensanläggningen drivs av Westmans Event & Konferens AB som är ett privatägt bolag och har drivit anläggningen sedan januari 2016.
Konferensen och Restaurangen (Restaurang Westman AB) ligger båda under en och samma ledningsgrupp.