Event – fantastiska event, i en unik miljö!

Event: Här på Westmanska Palatset hjälper vi dig att arrangera allehanda slags event i en representativ omgivning.

Vi hjälper dig anpassa event efter dina förutsättningar

  • Branschdagar
  • Partnerdagar
  • Kundevenemang
  • Minimässor
  • Seminarier
  • Workshops
  • Utbildningar

Event - syfte och genomförande

Vad de olika eventformerna har gemensamt, är att de är specialarrangemang som på olika sätt genomsyras av kommunikation och information.

Eventet kan vara ett led i en intern eller extern marknadsföring. Det är ofta ett moment i en genomtänkt kommunikationsplan, och skall då fungera som en plattform för överföring av värderingar och idéer.

Event hålls ofta i avsikt att påverka deltagarna och öka deras förståelse för till exempel en varas värden eller ett företags eller en organisations värderingar och framtidsplaner.

Ofta mäts också eventets effekter relaterat till uppsatta mål för hur väl man lyckats kommunicera dessa värderingar och idéer till deltagarna.

Event hos Westmanska Palatset

Här på Westmanska Palatset erbjuder vi representativa lokaler i ett attraktivt läge för ditt nästa event. Vi är alltid redo att hjälpa dig med din eventplanering. Använd vår eventplanerare när du planerar ditt event här hos oss. Du är givetvis också välkommen att kontakta våra kunniga eventbokare om du har några frågor eller om du behöver mer hjälp.

Varmt välkomna till oss härnäst ni vill arrangera ett spännande event!

Bokningsförfrågan